فرم نظرسنجی

گردشگر گرامی ضمن خیرمقدم

بسیار مفتخریم از میزبانی شما، قطعا شما به عنوان گردشکر ارزیابی دقیقی از سرویس وخدمات ستاد سفرهای نوروزی دارید. لطفا با پاسخگویی دقیق به پرسشنامه هوشمند ذیل این ستاد را یاری فرمائید.

از وقتی که صرف می‌نمایید صمیمانه سپاسگزاریم.


شماره تلفن: